A1

Lớp tiếng Đức trình độ A1 dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Đức

 • KHÓA HỌC TIÊU CHUẨN

  2 buổi/ tuần - 4 tiết/ ngày - 45 phút/ tiết

  Lớp sáng: từ 8:00 - 11:30         Lớp chiều: từ 13:30 - 17:00

  6 tháng       
  KHÓA HỌC CẤP TỐC

  3 buổi/ tuần - 4 tiết/ ngày - 45 phút/ tiết

  Lớp sáng: từ 8:00 - 11:30         Lớp chiều: từ 13:30 - 17:00

  3.3 tháng
  KHÓA HỌC SIÊU TỐC

  từ thứ 2 - thứ 6 - 4 tiết/ ngày - 45 phút/ tiết

  Lớp sáng: từ 8:00 - 11:30         Lớp chiều: từ 13:30 - 17:00

  2 tháng
  GIÁO TRÌNH MENSCHEN
  GIÁO VIÊN Người Đức và người Việt

   

Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 ©
Design by Aptech