A2

Lớp tiếng Đức trình độ A2

 

 

KHÓA HỌC TIÊU CHUẨN

2 buổi/ tuần - 4 tiết/ ngày - 45 phút/ tiết

Lớp sáng: từ 8:00 - 11:30         Lớp chiều: từ 13:30 - 17:00

6 tháng       
KHÓA HỌC CẤP TỐC

3 buổi/ tuần - 4 tiết/ ngày - 45 phút/ tiết

Lớp sáng: từ 8:00 - 11:30         Lớp chiều: từ 13:30 - 17:00

3.3 tháng
KHÓA HỌC SIÊU TỐC

từ thứ 2 - thứ 6 - 4 tiết/ ngày - 45 phút/ tiết

Lớp sáng: từ 8:00 - 11:30         Lớp chiều: từ 13:30 - 17:00

2 tháng
GIÁO TRÌNH MENSCHEN  
GIÁO VIÊN Người Đức và người Việt  

 

Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 ©
Design by Aptech