SO SÁNH ĐỀ THI GOETHE VÀ TELC

SO SÁNH ĐỀ THI GOETHE B1 VÀ TELC B1

Đối với việc ôn thi lấy chứng chỉ tiếng Đức B1, chắc hẳn ai trong số các bạn cũng đều phân vân giữa hai sự lựa chọn:

  • Goethe Zertifikat B1
  • telc B1 (the European language certificates)

Vậy đâu là sự khác biệt giữa hai dạng đề thi này? Cách tính điểm và điều kiện thi có khác nhau không? Các bạn sẽ được giải đáp thắc mắc trong bài viết đưới dây.

Cấu trúc hai kỳ thi

Goethe B1 telc B1
  • Cần phải đỗ từng kỹ năng Nghe/ Nói/ Đọc/ Viết
  • Trượt kỹ năng nào phải thi lại kỹ năng đó
  • Cần phải đỗ 2 kỹ năng Nói và Viết
  • Phần thi Viết bao gồm 3 kỹ năng Nghe + Đọc + Viết (có thể bù điểm cho nhau)
  • Trượt phần thi Nói hoặc Viết thì phải thi lại phần đó

Nghe

Cần đạt ít nhất 60/ 100 điểm

Nghe

75 điểm

Đọc

Cần đạt ít nhất 60/ 100 điểm

Đọc

105 điểm

Viết

Cần đạt ít nhất 60/ 100 điểm

Viết

45 điểm

Nói

Cần đạt ít nhất 60/ 100 điểm

Phần thi Viết (Nghe + Đọc + Viết)

Cần đạt ít nhất 135/225 điểm

Phần thi Nói

Cần đạt ít nhất 45/ 75 điểm

Như vậy có thể thấy thi telc ''dễ thở'' hơn so với Goethe. Tuy nhiên các bạn cũng cần chú ý vì không phải chương trình du học nghề nào cũng chấp nhận telc đâu nhé. Để có được thông tin chính xác thì eduGLOBAL sẽ hỗ trợ các bạn.

Các phần thi sẽ khác nhau như thế nào?

1. Phần thi Đọc

Phần thi Đọc Goethe B1 – 65 phút

Phần thi Đọc telc B1 – 90 phút

Teil 1 (đọc)

6 bài tập chọn Đúng/ Sai (6 điểm)

Teil 1 (đọc)

5 bài tập sắp xếp (25 điểm)

Teil 2 (đọc)

6 bài tập chọn a/b/c (6 điểm)

Teil 2 (đọc)

5 bài tập chọn a/b/c (25 điểm)

Teil 3 (đọc)

7 bài tập sắp xếp (7 điểm)

Teil 3 (đọc)

10 bài tập sắp xếp (25 điểm)

Teil 4 (đọc)

7 bài tập chọn Đúng/ Sai (7 điểm)

Teil 1 (Ngữ pháp & Từ vựng)

10 bài tập chọn a/b/c (15 điểm)

Teil 5 (đọc)

4 bài tập chọn a/b/c (4 điểm)

Teil 2 (Ngữ pháp & Từ vựng)

10 bài tập sắp xếp (15 điểm)

Tổng điểm thi Đọc tối đa

30 điểm x hệ số 3,33 = 100 điểm

Tổng điểm thi Đọc tối đa

105 điểm

Cần đạt

ít nhất 60 điểm

Cần đạt

Không quy định số điểm tối thiểu

2. Phần thi Nghe

Phần thi Nghe Goethe B1 – 40 phút

Phần thi Nghe telc B1 – 30 phút

Teil 1 (nghe 02 lần)

5 bài tập chọn Đúng/ Sai + 5 bài tập chọn a/b/c (10 điểm)

Teil 1 (nghe 01 lần)

5 bài tập Đúng/ Sai (25 điểm)

Teil 2 (nghe 01 lần)

5 bài tập chọn a/b/c (5 điểm)

Teil 2 (nghe 02 lần)

10 bài tập chọn Đúng/ Sai (25 điểm)

Teil 3 (nghe 01 lần)

7 bài tập chọn Đúng/ Sai (7 điểm)

Teil 3 (nghe 02 lần)

5 bài tập Đúng/ Sai (25 điểm)

Teil 4 (nghe 02 lần)

8 bài tập chọn a/b/c (8 điểm)

Tổng điểm thi Nghe tối đa

30 điểm x hệ số 3,33 = 100 điểm

Tổng điểm thi Nghe tối đa

75 điểm

Cần đạt

ít nhất 60 điểm

Cần đạt

Không quy định số điểm tối thiểu

3. Phần thi Viết

Phần thi Viết Goethe B1 – 60 phút

Phần thi Viết telc B1 – 30 phút

Teil 1

Viết một bức thư dài khoảng 80 từ (40 điểm)

Teil 1

Viết một bức thư dài khoảng 100 từ (45 điểm)

Teil 2

Viết một đoạn khoảng 80 từ thể hiện quan điểm về một chủ đề (40 điểm)

Teil 3

Viết một bức thư dài khoảng 40 từ (20 điểm)

Tổng điểm thi Viết tối đa

100 điểm

Tổng điểm thi Viết tối đa

45 điểm

Cần đạt

ít nhất 60 điểm

Cần đạt

Không quy định số điểm tối thiểu

3. Phần thi Nói

Phần thi Nói Goethe B1 – 15 phút

Phần thi Nói telc B1 – 15 phút

Teil 1

Cùng bạn thi lên kế hoạch cho một việc gì đó (6 điểm)

Teil 1

Làm quen với bạn thi thông qua việc đặt câu hỏi và trả lời (15 điểm)

Teil 2

Thuyết trình về một chủ đề (40 điểm)

Teil 2

Trình bày quan điểm về một chủ đề (30 điểm)

Teil 3

Phản hồi, đặt câu hỏi cho bài thuyết trình của bạn thi, và trả lời các câu hỏi cho bài thuyết trình của mình (16 điểm)

Teil 3

Cùng bạn thi lên kế hoạch cho một việc gì đó (30 điểm)

Khả năng phát âm (16 điểm)

Tổng điểm

100 điểm

Tổng điểm

75 điểm

Cần đạt

ít nhất 60 điểm

Cần đạt

ít nhất 45 điểm

 

Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 © Eduglobal
Design by Aptech