LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07/ 2020

Lịch khai giảng các khoá tiếng Đức tại eduGLOBAL trong tháng 06 năm 2020 như sau:

Lớp Khai giảng Buổi học Thời gian học
A1.2 13/07 Thứ 2,3,4,5,6 Chiều: 14:00 – 16:30
A1.2 27/07 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng: 8:00 – 10:30
A2.1 27/07 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng: 8:00 – 10:30
Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 ©
Design by Aptech