LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 08/ 2020

Lịch khai giảng các khoá tiếng Đức tại eduGLOBAL trong tháng 08 năm 2020 như sau:

Lớp Khai giảng Buổi học Thời gian học
A1.2 10/08 Thứ 2,3,4,5,6 Chiều: 14:00 – 16:30
A2.1 10/08 Thứ 2,3,4,5,6 Chiều: 14:00 – 16:30
A1.2 24/08 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng: 8:00 – 10:30
A2.1 31/08 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng: 8:00 – 10:30
A2.2 31/08 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng: 8:00 – 10:30
Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 ©
Design by Aptech